lepší spotřeba auta

snížení spotřeby

původní výkon motoru

AUTOHYNEK - VÁŠ SERVIS V ČESKÉ LÍPĚ
Copyright © 2016  ·  All Rights reserved  ·  www.webdy.cz

Dekarbonizace

Motor každého automobilu se po čase začne zanášet karbonovými úsadami, které vznikají spalovaním paliva a částečně i maziva v prostoru motoru. Tyto úsady snižují výkon motoru a zvyšují spotřebu paliva. Odstranění těchto úsad se nazývá dekarbonizací.
Problém:
Úsady začnou postupně zanášet sací a výfukové ventily, vstřikovací trysky, spalovací komoru, výfukový systém i katalyzátor, což způsobuje ztrátu síly motoru, pokles kompresních tlaků a tím i výkonu motoru, nepravidelné zážehy, klepání motoru, špatné startování.
Co je to dekarbonizace? Odstranění úsad v motoru. Důsledkem dekarbonizace jsou:
- Čisté vstřikovací trysky - Čistá spalovací komora - Čisté ventily - Odstranění úsad ze spalovací komory - Rovnováha mezi palivem a vzduchem v systému.
Výrobky BG jsou speciálně sestavené chemicko-technické přípravky, pouze pro profesionální použití. Neobsahují alkohol a nejsou to aditiva, takže interval servisu dekarbonizace je vždy po ujetí 30 000 - 60 000 km ( dle požadovaného servisu nebo při vyskytnutí obtíží - snížený výkon, vysoké emise, vysoká spotřeba paliva, nepravidelný chod motoru, špatné starty, atd.).